EL - Hur svårt kan det vara?

LVI- oljefyllda elradiatorer

Schneider Electric Senso

EL- Hur svårt kan det vara?


El i ett hus eller i en lägenhet är bra mycket mer än två hål i väggen där man kopplar in sina elektriska apparater. Det är faktiskt mer arbete med el än vad man kan tro. 


Många gånger kan det vara väldigt komplicerat även för en van elektriker att hitta de fel som gör att man får problem.


Har du inte själv ordentliga fackkunskaper bör du vara väldigt försiktig med att skruva själv, ström är inget som man ska nonchalera.


Det är bra för en elektrikern som ska arbeta hos dig att få reda på så mycket så möjligt om hur du upplever ett problem eller vad du har tänkt dig vid nyinstallationer. Då får din elektriker möjlighet att komma till rätta med problem relativt fort samt ge förslag på förbättringar för att allt ska bli till din belåtenhet.Schneider Electric brytare i kök

Inkoppling av elcentral ifrån Hager

Vad ska man vara uppmärksam på?

 


När det gäller äldre hus kan det vara i ett synbart gott skick men elinstallationerna kan vara gamla. Det kan vara klokt att be en elektriker att se över dem.


Standarduppsättningen på eluttag kanske inte räcker till och då används skarvsladdar och grenuttag vilket kan leda till att eluttaget blir överbelastat och i sin tur kan det leda till att det börjar brinna.


Sedan år 2000 är det obligatoriskt med jordfels-brytare för eluttag i nya bostäder. Den bryter strömmen på 0,3 sekunder ifall någon apparat blir strömförande. En bra livräddare.


I hus byggda 1994 eller senare måste alla uttag vara jordade. På grund av olycksrisken är det förbjudet att blanda jordade och ojordade uttag i samma rum. Vi hjälper dig med elinstallationer i Täby & Danderyd.


Barnen


Elinstallationen och elapparater i hemmet är utformade med tanke på vuxna människors användning


När du inreder barnens sovrum, undvik lampor som inbjuder till lek.


Sladdar som ringlar över golvet kan bli farliga leksaker.